Hoppa till innehållet
daniel berma logga

Ett axplock ur min portfölj

Grundare och koncept designer av nedan projekt och är ett axplock ur min portfölj. De går in i varandra för att tillsammans skapa ett mer inkluderande samhälle samtidigt som de står stadigt på egna ben och kan bära sig själva. 

World Social Label 

Ska integrationen i samhället förbättas måste nya verktyg och nya lösningar komma till. Inte längre går det att fortsätta i samma spår och förvänta sig ett annat utfall. World Social Label verkar för att göra det attraktivt för främst små och medelstora företag att arbeta med människor i utanförskap.

World Social Label Charity

Överskottet från World Social Label doneras in i World Social Label Charity som i sin tur utför vad som kallas för sociala insatser i samhället. Dessa insatser är definierade och bestäms av medlemmarna kopplade till World Social Label. Vi kallar det Charity as a business, CaaB.

World Social Label Trade

En värld, ett folk men så många osynliga gränser och barriärer att ta sig över. Transnationell handel och transnationella relationer är inget undantag och inom World Social Label Trade hanteras allt som är gränsöverskridande verksamhet för medlemmar i World Social Label.

World Social Label Business

En division som från sommaren 2023 får en egen inriktning med tillhörande kabinett och divisioner och internt kallas den för Core. Anledningen är att här finns egna, vinstdrivande verksamheter där alla koncept appliceras först för att visa att de är hållbara, genomförbara och fungerar i praktiken.

World Future Label 

Utbildning är nyckeln till morgondagens barriärlösa samhälle. Det spelar ingen roll om det är Sverige, Tyskland, Taiwan eller Sudan. Utmaningarna är olika men lösningen, engagemanget bland småföretagare samt utbildning, är detsamma oavsett.

Cupio Company

Den första delen i vad som kallas för Fas II handlar om att ge konsumenter möjligheten att handla mer medvetet. Här skapas och säljs allt från livsmedel till inredning där en viss summa alltid går in i World Social Label Charity och som konsument har man på detta sätt möjligheten att vara en del av CaaB.

WOSL Cloud

Inom World Social Label Cloud skapas och designas tjänster som är globala, så till vida att de inte är begränsade till en nation. Här finns tjänster som utvecklats inom en Ignite avdelning någonstans och sedan kommersialiserats och byggts in i medlemskapet, från olika former av kommunikation till VPSer för medlemmars servrar.

WNF Today

Den digitala nyhetstidningen som rapporterar om allt som sker inom World Social Label, Charity, Trade, Cupid Company och Wings of Paloma. WNF rapporterar om nya medlemmar, sociala insatser i samhället, evenemang från WCSS Center (organet för internutbildning inom World Social Label) och mycket mer.

Orca’s & Pandas

Vad är svart, vit, inte en fisk men lever i havet? Vad är svart, vit men lever i Asien? Späckhuggare respektive pandan! Således föddes också konceptverksamheten till att World Social Label även ska arbeta för andra ideella och välgörande organisationer som verkar för att djur, inte bara dessa två, ska få det bättre!

OaP Foundation

En planerad stiftelse ämnad specifikt att donera till andra organisationer som jobbar för djurs välbefinnande. Vi vet att djur har en stark, rehabiliterande, faktor för många människor samt att många djur far illa ute i världen. Vi tyckte att en specifik stiftelse för ändamålet var nödvändig för att visa ännu en sida. 

Green Faith World

Green Faith Earth är en underdel till WCSR Life för att visa upp medlemmars insatser för en bättre miljö. Det är en mindre del som ändå är viktig utifrån att många företag redan nu jobbar för att minska sitt klimatavtryck och det ska givetvis premieras. Vi lånar jorden av våra barn och en dag ska den lämnas tillbaka.

EUSL LGBT & Agenda 2030

Kärlek är kärlek, älska vem man vill, utbildning och ingen hunger. Det är några av målen med avdelningen EUSL LGBT som också inkluderar Agenda 2030 och de Globala Målen. Det är också de överhängande målen för att motivera World Social Label’s, Cupio Company’s och Wing of Paloma’s existens överhuvudtaget.  

WCSR Life

World Social Label har utvecklat ett valideringssystem som bygger på ISO26000 för social integration och jämställdhet och som här appliceras på företag och vad dessa kan göra för ett mer inkluderande samhälle. WCSR Life är ett poängbaserat system som resulterar i stjärnor att visa upp för omvärlden.

Wings of Paloma
Earth

En så kallad topporganisation för hur World Social Label kan sprida och implementera i praktiken de mål som organisationen har satt upp. Paloma, från spanskan och betyder duva, handlar om hur når man de som vi vill hjälpa. Vidare handlar det om de som vill bidra med egen tid och egen insats för att hjälpa någon annan. 

Wings of Paloma
Center

En mötesplats för människor i utanförskap och för de som vill hjälpa någon annan. Dessa center är fysiska platser där mat, kläder och annat kan delas ut. Platserna är också en arbetsplats för koncepten Social Impact House och Social Green House där företagare och entreprenörer under utbildning kan mötas för att bygga varandra. 

Wings of Paloma
 Church

Inom projektet Europe Our Society, EUOS, ingår åtminstone två kyrkor. Här avses att sätta upp ett eget trossamfund med syfte att få utföra vigslar inom World Social Label. 

Wings of Paloma
Knight Order

En modern modell av dåtidens ridderlighet skapas genom Wings of Paloma. Här är det vare sig företagare eller konsumenter som det är fokus på, istället handlar det om de medlemmar inom World Social Label som är beredda att lägga ned sin egen tid och sitt egna kapital på att vilja skapa ett bättre samhälle.

daniel berma logga

Har du ett projekt som du tror att jag kan vara behjälplig med?