Hoppa till innehållet
danielberma logo

Ta hjälp till att söka offentlig finansiering till din verksamhet Bidrag, lån och forskningsstöd

Introduktion

Offentliga medel är pengar som kommer från kommunal eller statlig sektor och brukar vanligen vigas åt enskilda delar eller projekt inom en affärsverksamhet. Oftast är det svårt att få stöd för hela verksamheten, då detta istället klassas som affärsutveckling och då är det viktigare med organisk tillväxt och mer traditionella finansieringsalternativ.

Den enklaste och kanske vanligaste formen av stöd är det som kallas för ”de minimis” och kan enkelt sammanfattas som ett stöd från EU på upp till €200 000 per 36 månader. En ansökans maxtak ligger vanligen på upp till 250 000kr vilket betyder man har möjlighet till flera olika sorters ansökningar. Dessa ansökningar är förhållandevis korta och lättare att få igenom.

Steget ovanför är antagligen regionala ansökningar upp till 25 miljoner kronor och hanteras vanligen av det lokala regionförbundet i samråd med exempelvis Almi till Tillväxtverket. Ansökningar här kräver oftast en hel del arbete, studiebesök med mera. 

Större ansökningar än brukar vanligen rikta sig direkt mot EIB, EBRD med flera och har sällan något övre tak i sin storlek. Bland annat var det så här Northvolt finansierade sin gigafactory. Här kan det vara värt att nämna att de minimis är bidrag medan de större ansökningarna kan vara både bidrag och lån. 

Jag kan göra alla dessa ansökningar åt er. 

Forskning

Det finns ett affärsperspektiv i att investera i forskning för sina produkter eller tjänster. Det är ett sätt att validera det man gör så att man står ut i konkurrensen och det är samtidigt något som visar att det finns något som är större än verksamheten. Ett forskningsprojekt är en längre investering där ett kortare projekt vanligen tar ett år medan ett längre projekt är tre år eller mer och i flera fall kan man även få forskningsstöd för det man vill utveckla. 

Genom mitt nätverk har jag möjlighet att ta in ert projekt som ett forskningsuppdrag till Sveriges större universitet, alternativt även internationella universitet. Saker som kan vara av intresse är exempelvis cirkularitet, hållbarhet, energifrågor, social hållbarhet – något som mångt och mycket kan appliceras på allt vi gör idag. 

Ett validerat övertag

och kör ifrån era konkurrenter

Idag kan det nästan vara krav att vara miljömärkt av något slag för att få uppdrag, eller till och med för att få vara med i upphandlingar. Konsumenter väljer också med omsorg vem eller vilka som de ska konsumera hos. Det räcker inte att säga att man är det ena eller det andra och då behövs det att någon kan intyga att det stämmer – därför kan forskning göra att ni står ut i mängden och övertyga era kunder till att välja er.

Offentliga medel

Få hjälp med att söka offentliga medel till din verksamhet

I och med att svenska staten med flera har bränt sig på dåliga avtal och upphandlingar har kraven för dessa successivt skärpts. Det ställs numera höga krav på företagen även för mindre ansökningar så som ”de minimis” eller direktupphandlingar. Att navigera sig igenom dessa kan vara ett nålsöga men väl igenom är man också ”godkänd” på ett sätt som gör att man står ut i mängden. I slutändan blir det en trovärdighetsfråga.

Bonus: Enklare hemsidor

Alla behöver synas och det kan jag hjälpa till med genom att bygga upp en enklare hemsida åt er. I den garanteras ett stabilt ramverk så att Google och andra sökmotorer hittar er och ni kan ranka högt på sökningar. Vidare garanteras även en prestanda om minst 80 i Pagespeed och minst 80 i SEO kvalitet genom Seobility. Slutligen kan jag koppla ihop era sociala medier med hemsidan och sätta upp en struktur kring epost och annat. 

daniel berma logo

Kontakta mig

Använd kontaktformuläret om du vill ställa en fråga, göra ett samarbete eller något annat. Ser alltid fram emot att få höra ifrån dig.

Maila mig